English Hrvatski
Directus d.o.o. - 21214 Kaštel Kambelovac

Enchoque

Fotogalerija

Znanstveni naziv: Cariniana sp.
Komercialni nazivi: Tauari, Albarco
Ostali nazivi: Jequitiba - rosa
Boja: Žućkasto smeđa
Gustoća na 12% vlažnosti: 0,60 g/cm3
Janka skala: 1020
Print:
Za: Građevinu, vrata, namještaj općenito
 
 
© 2009-2021 Directus d.o.o. | OIB: 33354846335 | info@directus-st.hr | Tel: 021/220-549
Mob: 091/1234-733 | Web design by VinisWEB